Ingezonden berichten

Was vroeger alles beter?

Als we deze vraag stellen in verband met onze jazzclub dan moeten we deze vraag ook beantwoorden. Maar eerst moeten we dan vaststellen wat we bedoelen met vroeger en beter. Het tegengestelde van vroeger is nu of later. Later is in de toekomst en dat wordt koffiedik kijken, dus dat doen wij maar niet. Onze club wordt binnenkort veertig jaar.

Dit is iets meer dan de helft van een gemiddeld mensenleven. Dus uitgaande van de huidige leden kunnen we over vroeger spreken. Toen de club werd opgericht was denk ik iedereen van de huidige leden veertig jaar jonger. Op basis daarvan is het aannemelijk dat iedereen zich toen energieker voelde dan nu. Het tegengestelde van beter is slechter. Als het vroeger beter was dan moet de conclusie zijn dat het nu slechter is. Dat is iets wat ik niet durf te beweren. Ik denk dat het vroeger anders was. Toen in 1978 de club werd opgericht was het iets nieuws, iets nieuws dat gelijk aansloeg. In die tijd was er in Wageningen op cultureel gebied veel minder te doen dan nu. Nu is er bijna iedere week wel iets te doen, je moet nu veel meer keuzes maken. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel zo’n plat lichtgevend ding in zijn of haar hand waarmee de hele wereld binnen handbereik is. Muziek, nieuws enzovoort je hoeft nergens meer naar toe het komt allemaal naar jou toe.

Is het bij onze club anders geworden? Ja en nee. Ja, vroeger werd er nog wel eens een bus vol met leden geladen en bezochten we een jazzclub in Amsterdam of gingen we inclusief de leden van de Rhine Town Jazz Band eens in de twee jaar naar de Wageningse partnerstad Mörfelden-Walldorf. Dat was toen en nu niet meer. In 1983 werd in verband met het vijfjarig bestaan van de club het eerste Rhine Town Jazz Festival georganiseerd. Dat werd een daverend succes, een kroegentocht op vrijdagavond een streetparade op zaterdagmiddag en een Jazznight met een keur van orkesten. Dit was zo’n succes dat het vele jaren achtereen jaarlijks werd georganiseerd, met ook vele malen op de zondagmiddag een gospeldienst. In 1996 kwam er een eind aan het festival door onenigheid tussen de organisatie en de horeca. Dat klinkt bekend, want de laatste jaren is er ook onenigheid tussen de organisatie van het bevrijdingsfestival en de horeca.

Wat is er niet veranderd? Dat is de locatie. De club is begonnen in het theatercafé van Junushoff. Dat heette toen de Harlekijn. Een gezellig zaaltje met een deels verlaagd plafond en een kleine bar. Later werd de Harlekijn verbouwd en bijna twee keer zo groot, dat ging wel ten koste van de intimiteit. Toen Junushoff in 1997 en 1998 verbouwd werd, verhuisde de club noodgedwongen naar het schoolgebouw van de Alfred Nobel Mavo. Ook daar was het altijd een gezellige boel. Nadat de verbouwing voltooid was keerde de club weer terug naar Junushoff en daar hebben we nog steeds iedere laatste vrijdagavond van de maand onze Jazzavond.

De conclusie is dat onze club niet slechter is geworden. Beter wordt ook gebruikt in de zin van: hij of zij was ziek maar nu weer beter. Als je dit omdraait dan krijg je vroeger beter, nu ziek. Nou dat klopt helemaal niet, onze club is zeker niet ziek maar behoorlijk gezond, we hebben nog genoeg leden om de clubavonden te vullen en ondanks het feit dat alle clubleden nu een stuk minder hoog springen dan veertig jaar geleden is de club nog springlevend.

Dus op naar de vijftig jaar!

Rijk Timmer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 Jaar Jazz at the Rhine Town Club

Toen Gerard Gerritsen mij vroeg een stukje te schrijven over mijn ervaring met de jazzclub dacht ik met name aan de 40 jaar dat de club inmiddels bestaat. Daar waar ander clubs in de loop van de jaren het loodje moesten leggen of geen bestaansrecht meer hadden is het de JRTC tot op de dag van vandaag gelukt jaarlijks een programma van 9 clubavonden samen te stellen waarbij gezelligheid en social meeting een belangrijke rol spelen. Ikzelf ben in die tijd ruim 15  jaar bestuurslid in diverse functies geweest en heb me buiten het voorzitterschap zo’n beetje met alles bezig gehouden. Dat was ook de tijd dat de vereniging en stichting van het festival nauw met elkaar verbonden waren. Steeds waren er discussies over activiteiten met betrekking tot jazz, vernieuwingen, uitstapjes, hoe hou je de club draaiende en dergelijke. Het was ook de tijd waarin in Mörfelden jazzfestivals georganiseerd werden waar we met een bus vol supporters met de Rhine Town Jazz Band enerverende weekenden doorbrachten.

Een paar keer zijn er enquêtes gehouden over de programmering. Hieruit kwam steevast naar voren dat er weinig behoefte was aan wijzigingen en dat de oude stijl orkesten steeds de voorkeur hadden. Ik denk dat dit gezien de opkomst tijdens de clubavonden nog steeds de beste formule is. Ook de vaste locatie Junushoff heeft hier toe bijgedragen.

Nu ik bij het laatste jazzmagazine de flyer doorlas, wil ik het bestuur complimenteren met het voor deze gelegenheid gevarieerde en goed uitgebalanceerde  programma en het beste wensen voor de toekomst.

Han Vreven

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noeste arbeid

Elke maand zorgt het bestuur ervoor dat ons clubblad op tijd bij de leden, sponsors en andere belangstellenden  in de bus komt. Sinds Joop en Joke hier geen zorg meer voor dragen moeten wij zelf aan de bak. Het begint al in september met het invullen van alle adverteerders en ik kan  jullie vertellen dat  het niet altijd gemakkelijk en snel gaat. Om het geheel zo ver te krijgen voordat de clubbladen klaar zijn om te verstuurd te worden gaat er heel wat water door de Rijn. Eerst moeten alle artikelen geschreven en doorgestuurd worden naar Peter. Als Peter alle artikelen heeft ontvangen moet hij het clubblad gaan indelen zodat het alles op een goede plek komt. Dat is vaak passen en meten zeker als er ook foto's geplaatst moeten worden. Als dat allemaal gereed is moet het naar de drukker in Ede die voor een zeer redelijke prijs deze werkzaamheden op zich heeft genomen. Ook hier zorgt Peter voor. Dit alles moet gebeuren voordat uiteindelijk het clubblad in elkaar gezet kan worden en naar de Postservice gebracht wordt voor verzending. Het in elkaar zetten gebeurt altijd bij een van de bestuursleden thuis en we proberen dat zoveel mogelijk te combineren met onze bestuursvergaderingen. Al met al veel werk en altijd met de gedachte er achter dat we ook nog te maken hebben met een deadline.

Op de foto een indruk hoe het in elkaar zetten er aan toe gaat. Vergeet ook niet dat we dit allemaal moeten realiseren buiten onze dagelijkse arbeid want we hebben allemaal nog een baan. We doen het graag voor de Jazz at the Rhine Town Club.

Gerard

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileum

Voor de Jazz at the Rhine Town Club is alweer een nieuw seizoen aangebroken. Als je nog een poosje geduld hebt, dan kom je terecht in het volgende jubileumjaar (2018) van de jazzclub: veertig jaar Jazz at the Rhine Town Club in Wageningen. Doe maar na! Als dat geen imponerende rode draad door de stad is, weet ik het ook niet meer. Door allerlei activiteiten en gebeurtenissen heb ik zelf zoiets van een band met de jazzclub, waarbij de club voor mij een grotere rol speelt dan de muziek. Voor mij hoort het er helemaal bij in de stad. Als vroegere medewerker van het Jazzfestival en regelmatige bezoeker van de jazzclub heb ik goede herinneringen aan de Wageningse jazzscène, heb ik veel mooie momenten voorbij zien komen. Daarbij zag je het plezier, dat de vele bezoekers hadden. Ik hoop, dat de jazzclub nog een lange toekomst voor de boeg heeft, want men heeft een belangrijke functie.

Ontmoeten
De jazzclub biedt, naast veel gevarieerde muziek, volop de gelegenheid om elkaar te "ontmoeten". Een mooi, betekenisvol woord. "Ont" betekent hier: er "moet" helemaal niks. Er is dus niks te "moeten", het gaat allemaal in volledige vrijheid. Ontmoeten betekent natuurlijk ook iemand tegenkomen, die je op de een of andere manier raakt. Elkaar in kwetsbaarheid tegenkomen. Wat kan taal toch mooi zijn. Wageningen is een stad met veel muziek, met veel cultuur, waar elke gelegenheid om mensen te ontmoeten er nooit eentje teveel is. Ik hoop dan ook van harte, dat de Jazz at the Rhine Town Club een ontmoetingsplek blijft, waar veel mensen, jong en oud, elkaar zullen ontmoeten en elkaar weten te stimuleren op de een of de andere manier in hun liefde voor de muziek en in het communiceren met elkaar.

Jan Boer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsoring en Public Relations

Zoals elk nieuw seizoen zijn er ook aan het begin van dit clubjaar weer adverteerders afgevallen. Wij moesten weer op zoek naar nieuwe gegadigden. We hebben het gevoel dat het economisch weer wat beter en dat merkten we ook in de vrij snelle wijze waarop we het clubblad weer helemaal hebben ingevuld. Er is zelfs een korte wachtlijst ontstaan. Oude adverteerders hebben zich weer  aangemeld en we mogen ook een aantal nieuwe bedrijven tot onze adverteerders rekenen.

Uiteraard dankt de Jazz at the Rhine Club de bedrijven die afgevallen zijn voor hun bijdrage de afgelopen jaren en verwelkomen met veel plezier de nieuwe adverteerders. Ook hier op onze website vinden jullie de sponsorlijst. Denk aan hen bij jullie aankopen.

Ook hebben wij met de plaatselijke kranten (Stad Wageningen en De Gelderlander) weer goede afspraken gemaakt om elke maand aandacht te besteden aan onze clubavonden. Tevens ben ik regelmatig bij RTV Rijnstreek op bezoek bij het jazzprogramma van Andrea op zondagmorgen van 11.00-13.00 uur en bij Wageningen Actueel op woensdagavond van 20.00-22.00 uur om de Jazz at the Rhine Town Club te promoten.

De Jazz at the Rhine Town Club is volop in beweging en stoomt met volle kracht op naar haar 45 jarig bestaan!

Gerard

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RTV Rijnstreek

Zoals jullie misschien weten was ik regelmatig te gast bij Meborah Radio om onze jazzclub te promoten. Vanaf 25 maart is de naam veranderd in RTV Rijnstreek. Daar ben ik blij mee want een hoop mensen wisten niet waar Meborah voor stond. Wat ook mooi is om te vermelden dan er weer een jazzprogramma op deze zender te beluisteren is na een groot aantal jaren van afwezigheid. RTV Rijnstreek heeft ons trouwe lid Andrea Broesder bereid gevonden om het programma weer op te pakken. Ik denk dat het een enorme promotie is voor Wageningen jazzstad.

Het programma heet JAZZ met ANDREA. Mochten jullie Andrea iets te melden hebben over jazz-activiteiten dan kunnen jullie inbellen op zondag tussen 11.00 en 13.00 uur, tel. 0317-712084.Het programma is op zondag van 11.00 tot 13.00 uur en is te beluisteren op kanaal 36 van UPC tv, op de radio op 106 FM en via de computer op www.rtvrijnstreek.nl. Ook mensen met een KPN-, Telfort of XS4All-aansluiting kunnen het op korte termijn beluisteren, daar wordt aan gewerkt.

Ik heb een al een aantal keren geluisterd en het is een hartstikke leuk programma om wakker te worden op de zondagmorgen. Af en toe ben ik ook in de uitzending van Andrea om de Jazz at the Rhine Town Club te promoten.

Gerard