Ingezonden berichten

40 Jaar Jazz at the Rhine Town Club

Time flies… dat is wat ik dacht toen Gerard Gerritsen mij vroeg een stukje te schrijven over de “jazzclub”, zoals de Jazz at the Rhine Town Club in de wandelgangen meestal wordt genoemd.

Het wordt een persoonlijk stukje. Want hoewel het de waarheid is dat ik inderdaad behoorlijk nadrukkelijk bij de oprichting van de club betrokken was, is er nog een grotere waarheid. Die is, dat ik van jazz – zelfs van muziek in het algemeen- totaal geen kaas gegeten heb.

Sterker… bij mij ontbreekt het ritmegevoel totaal. Dat is een reden dat ik de dansvloer mijd en op dezelfde vloer ook als de pest gemeden wordt. Zelfs mijn vrouw veinst tijdelijke blindheid  als ze me in de buurt van dat martelplein ziet staan. De openingsdans op ons huwelijksfeest in 1984 was voor zowel haar als mij een bezoeking.

Ook Gerard Gerritsen zou dat moeten weten. Want hij is getrouwd met Anita, de ritmisch zeer begaafde dochter van dansmeester Johnny Arntz. Ik had de twijfelachtige eer om van deze mythe uit de danswereld te horen, dat ik beter niet meer naar zijn dansschool kon komen, omdat zelfs hij niet in staat was om mij het dansen te leren.

Mijn interesse voor de jazzclub ontstond aan het eind van de zeventiger jaren vooral door mijn vriendschap met Rein Heij. Samen met Huib van Drimmelen stond hij aan de basis van de club. Met name Rein had al een geschiedenis in de plaatselijke jazzwereld. Hij speelde in jazzbands en had een imposante platencollectie, waarop zelfs door “Hilversum” (Pim Gras) vaak een beroep werd gedaan. Intussen masseerde hij in diverse cafés vele muzikale zielen met cassettebandjes die vol stonden met jazzmuziek. Hij stoomde de stad klaar voor de grote jazzstoomboot die in 1978 onder de naam Jazz at the Rhine Town Club in de Harlekijn aan de oever van de Wageningse stadsgracht  te water werd gelaten. Op de eerste avond waren er al 100 leden.

Mensen van het eerste uur waren  naast Rein en Huib onder meer Jur Overheul, Ton van Rhoon, Geertje en Wil Schouten, Joop Moller, Oswald Tiemessen, Tante Sjaan van Druten en Howard Miller. En dan vergeet ik nog een paar belangrijke namen…vul me maar aan.

Ik werd er bij betrokken omdat ik een aardig stukje kon schrijven en gemeentelijk CJP-functionaris was. Dat vonden de slimme Rein en Huib wel gemakkelijk in verband met de kontakten met het gemeentebestuur.  In die rol kon ik ooit het Blue Velvet Youth Orchestra voor een concert bij de jazzclub strikken. Kennis van muziek kwam verder op mijn kwalificatielijst niet voor. Wel ben ik een tijdje secretaris en plaatsvervangend voorzitter geweest. In die laatste rol kreeg ik regelmatig commentaar van Tante Sjaan. Ze vond dat ik als voorzitter minimaal een overhemd met stropdas en zeker geen spijkerbroek moest dragen. Hoewel ik heel goed met Sjaan kon opschieten heb ik op dat vlak geen concessies gedaan. Het heeft onze vriendschap nooit verstoord.

Rond 1980 werd ik binnen het bestuur aangewezen als verantwoordelijke voor het op poten zetten van het eerste jazzfestival. Ik ben blij daar een belangrijke rol in te hebben gehad. Al werd het door mijn benoeming als Coördinator scouting/administrateur bij FC Wageningen eind 1982 moeilijk me volledig hier aan te wijden. Als ik het goed heb namen Ton van Rhoon en Will Schouten toen een belangrijk deel van mijn taken over. Hoe dan ook het eerste festival werd een enorm succes en bleek een voorbeeld voor tal van latere muzikale activiteiten in onze kleur- en klankrijke stad.

Met veel plezier denk ik ook terug aan de vele soms verhitte bestuursvergaderingen van de Jazz at the Rhine Town Club en de Stichting Rhine Town Jazzfestival  die in ons huiscafé De Brave Hendrik in de Havenstraat plaatsvonden. In die bijeenkomsten hadden we allemaal nogal wat noten op ons repertoire. Maar altijd in het belang van de club, dat zonder enige twijfel. De solo’s waren altijd in het belang van het orkest. Mijn vrouw kwam af en toe naar beneden kijken of er geen gewonden waren. Dat viel vaak mee en meestal bleef ze dan maar even hangen om onder het genot van een Grolschje na te praten. We namen elkaar niet alleen de maten…we bleven het ook.

Ook zonder een bal verstand van jazzmuziek te hebben, kan je hart er toch op een prettige wijze vol van zijn.

Jazzclub bedankt en hopelijk kent het mooie schip nog jarenlang een goede vaart.

Willem Straatman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileum Wageningse Jazzclub op Koningsdag in Junushoff

De Jazz at the Rhine Town Club koerst af op haar veertigjarig jubileum in 2018. Op 2 januari 1978 schreef Rein Heij, fotograaf en liefhebber van oude stijl jazzmuziek, een brief aan boekhandelaar Huib van Drimmelen, die bekend was als een Louis Armstrong-kenner. Heij stelde hem voor om een jazzclub op te richten en hij vroeg Van Drimmelen daarbij meteen maar als voorzitter.

WAGENINGEN - Onmiddellijk was er overleg tussen beide heren. Lang verhaal kort: er werden steeds meer mensen enthousiast en zo zag de Jazz at the Rhine Town Club het levenslicht. Het jubileumfeest wordt gevierd met veel muziek in de Junushoff. In het collectieve geheugen van Wageningen zit nog het 35-jarig jubileum, dat mooi aansloot bij het feest van Wageningen 750 in 2013. Dat werd groots gevierd in en rond het theater, inclusief de aloude spiegeltent op het plein. In de voorbije veertig jaren verzorgde de jazzclub haar maandelijkse avond in de Junushoff. Dat doet ze nu nog steeds.

Bestuurslid Gerard Gerritsen van de Wageningse jazzclub vertelt: "We gaan ons jubileumfeest vieren op Koningsdag, vrijdag 27 april. We laten het naadloos aansluiten bij de activiteiten, die er op Koningsdag in Wageningen ontwikkeld worden. 's Avonds is er dan normaal gesproken weinig te beleven in de stad, maar dat veranderen wij nu met ons feest in het theater. Het is een vrije dag en we hopen, dat daardoor mensen langer in de stad zullen blijven hangen en aansluiten bij ons feest. Op deze manier versterken de Oranjevereniging en de jazzclub elkaar. We beginnen met een looporkest door de stad en op het theaterplein. We huren geen spiegeltent, want dat kan Bruin nu even niet trekken." Het feest wordt gevierd op drie podia in het theater: in de kleine zaal, de benedenfoyer en in het vernieuwde theatercafé. "We zijn nu volop bezig met een brede programmering, zodat ook jongeren een goede reden hebben om hier te komen." De jazzclub wordt geleid door een vierkoppig bestuur: Peter Duym (voorzitter a.i. en secretaris), Wilma Oudsen (penningmeester en ledenadministratie), Oswald Tiemessen (muzikale contacten) en Gerard Gerritsen (pr). De club is momenteel op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Stad Wageningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicitaties

Beste Jazzvrienden,

Als je voorzitter van zo'n club als de onze wordt, dat overkwam mij al op 10 februari 1984, dan is er te weinig ruimte om een uitgebreid verhaal in ons clubblad/ website te schrijven. Ik volsta heel gemeend met een vriendelijke proficiat met swingende jaren. 

Bram Mertens

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noeste arbeid

Elke maand zorgt het bestuur ervoor dat ons clubblad op tijd bij de leden, sponsors en andere belangstellenden  in de bus komt. Sinds Joop en Joke hier geen zorg meer voor dragen moeten wij zelf aan de bak. Het begint al in september met het invullen van alle adverteerders en ik kan  jullie vertellen dat  het niet altijd gemakkelijk en snel gaat. Om het geheel zo ver te krijgen voordat de clubbladen klaar zijn om te verstuurd te worden gaat er heel wat water door de Rijn. Eerst moeten alle artikelen geschreven en doorgestuurd worden naar Peter. Als Peter alle artikelen heeft ontvangen moet hij het clubblad gaan indelen zodat het alles op een goede plek komt. Dat is vaak passen en meten zeker als er ook foto's geplaatst moeten worden. Als dat allemaal gereed is moet het naar de drukker in Ede die voor een zeer redelijke prijs deze werkzaamheden op zich heeft genomen. Ook hier zorgt Peter voor. Dit alles moet gebeuren voordat uiteindelijk het clubblad in elkaar gezet kan worden en naar de Postservice gebracht wordt voor verzending. Het in elkaar zetten gebeurt altijd bij een van de bestuursleden thuis en we proberen dat zoveel mogelijk te combineren met onze bestuursvergaderingen. Al met al veel werk en altijd met de gedachte er achter dat we ook nog te maken hebben met een deadline.

Op de foto een indruk hoe het in elkaar zetten er aan toe gaat. Vergeet ook niet dat we dit allemaal moeten realiseren buiten onze dagelijkse arbeid want we hebben allemaal nog een baan. We doen het graag voor de Jazz at the Rhine Town Club.

Gerard

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileum

Voor de Jazz at the Rhine Town Club is alweer een nieuw seizoen aangebroken. Als je nog een poosje geduld hebt, dan kom je terecht in het volgende jubileumjaar (2018) van de jazzclub: veertig jaar Jazz at the Rhine Town Club in Wageningen. Doe maar na! Als dat geen imponerende rode draad door de stad is, weet ik het ook niet meer. Door allerlei activiteiten en gebeurtenissen heb ik zelf zoiets van een band met de jazzclub, waarbij de club voor mij een grotere rol speelt dan de muziek. Voor mij hoort het er helemaal bij in de stad. Als vroegere medewerker van het Jazzfestival en regelmatige bezoeker van de jazzclub heb ik goede herinneringen aan de Wageningse jazzscène, heb ik veel mooie momenten voorbij zien komen. Daarbij zag je het plezier, dat de vele bezoekers hadden. Ik hoop, dat de jazzclub nog een lange toekomst voor de boeg heeft, want men heeft een belangrijke functie.

Ontmoeten
De jazzclub biedt, naast veel gevarieerde muziek, volop de gelegenheid om elkaar te "ontmoeten". Een mooi, betekenisvol woord. "Ont" betekent hier: er "moet" helemaal niks. Er is dus niks te "moeten", het gaat allemaal in volledige vrijheid. Ontmoeten betekent natuurlijk ook iemand tegenkomen, die je op de een of andere manier raakt. Elkaar in kwetsbaarheid tegenkomen. Wat kan taal toch mooi zijn. Wageningen is een stad met veel muziek, met veel cultuur, waar elke gelegenheid om mensen te ontmoeten er nooit eentje teveel is. Ik hoop dan ook van harte, dat de Jazz at the Rhine Town Club een ontmoetingsplek blijft, waar veel mensen, jong en oud, elkaar zullen ontmoeten en elkaar weten te stimuleren op de een of de andere manier in hun liefde voor de muziek en in het communiceren met elkaar. Op naar het jubileum in het voorjaar van 2018!  

Jan Boer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsoring en Public Relations

Zoals elk nieuw seizoen zijn er ook aan het begin van dit clubjaar weer adverteerders afgevallen. Wij moesten weer op zoek naar nieuwe gegadigden. We hebben het gevoel dat het economisch weer wat beter en dat merkten we ook in de vrij snelle wijze waarop we het clubblad weer helemaal hebben ingevuld. Er is zelfs een korte wachtlijst ontstaan. Oude adverteerders hebben zich weer  aangemeld en we mogen ook een aantal nieuwe bedrijven tot onze adverteerders rekenen.

Uiteraard dankt de Jazz at the Rhine Club de bedrijven die afgevallen zijn voor hun bijdrage de afgelopen jaren en verwelkomen met veel plezier de nieuwe adverteerders. Ook hier op onze website vinden jullie de sponsorlijst. Denk aan hen bij jullie aankopen.

Ook hebben wij met de plaatselijke kranten (Stad Wageningen en De Gelderlander) weer goede afspraken gemaakt om elke maand aandacht te besteden aan onze clubavonden. Tevens ben ik regelmatig bij RTV Rijnstreek op bezoek bij het jazzprogramma van Andrea op zondagmorgen van 11.00-13.00 uur en bij Wageningen Actueel op woensdagavond van 20.00-22.00 uur om de Jazz at the Rhine Town Club te promoten.

De Jazz at the Rhine Town Club is volop in beweging en stoomt met volle kracht op naar haar 40 jarig bestaan!

Gerard

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RTV Rijnstreek

Zoals jullie misschien weten was ik regelmatig te gast bij Meborah Radio om onze jazzclub te promoten. Vanaf 25 maart is de naam veranderd in RTV Rijnstreek. Daar ben ik blij mee want een hoop mensen wisten niet waar Meborah voor stond. Wat ook mooi is om te vermelden dan er weer een jazzprogramma op deze zender te beluisteren is na een groot aantal jaren van afwezigheid. RTV Rijnstreek heeft ons trouwe lid Andrea Broesder bereid gevonden om het programma weer op te pakken. Ik denk dat het een enorme promotie is voor Wageningen jazzstad.

Het programma heet JAZZ met ANDREA. Mochten jullie Andrea iets te melden hebben over jazz-activiteiten dan kunnen jullie inbellen op zondag tussen 11.00 en 13.00 uur, tel. 0317-712084.Het programma is op zondag van 11.00 tot 13.00 uur en is te beluisteren op kanaal 36 van UPC tv, op de radio op 106 FM en via de computer op www.rtvrijnstreek.nl. Ook mensen met een KPN-, Telfort of XS4All-aansluiting kunnen het op korte termijn beluisteren, daar wordt aan gewerkt.

Ik heb een al een aantal keren geluisterd en het is een hartstikke leuk programma om wakker te worden op de zondagmorgen.

Zelf doe ik één, soms twee keer in de maand Wageningen Actueel op woensdag avond van van 20.00 tot-22.00 uur waarin ik gasten uit mag nodigen die een leuk verhaal hebben en die ik mag interviewen over  zaken waar we ze in werkzaam zijn of zijn en haar hobby’s. Mochten er leden zijn die daar interesse in hebben schroom niet om mij te bellen of te mailen daar maak ik dan ruimte voor. Dit programma doe ik samen met Jan Boer en Willem Straatman. Willem schrijft ook een leuke column in de Stad  Wageningen. Tevens kan ik in dat programma de Jazz at the Rhine Town Club promoten. Tot zover de mediaberichten

Gerard